آزمون های مقدماتی آیین نامه :: نمونه سوالات اصلی آیین نامه

نمونه سوالات اصلی آیین نامه

نمونه سوالات اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

آزمون آیین نامه

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شامل دو امتحان آیین نامه می باشد . قبل از اینکه بخواهیم با جزیئات بیشتر آزمون آیین نامه را بررسی کنیم کمی در مورد ابعا مختلف این آزمون بدانیم .

آیا تابحال شما آزمون آیین نامه داده اید ؟

آیا گواهینامه رانندگی گرفته اید ؟

آیا تجربه مردودی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی را دارید ؟

و …

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی امتحانی تئوری است که شامل ۳۰ سوال آیین نامه از کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد .

این آزمون از متقاضیان گواهینامه رانندگی اخذ می شود . متقاضیان برای گرفتن گواهینامه رانندگی می بایست در آزمون آیین نامه نمره قبولی را بیاورند .

حداقل نمره قبولی در آزمون آیین نامه ۲۶ می باشد یعنی هر متقاضی مجاز است حداقل به ۴ سوال از سوالات امتحان آیین نامه خود را یا جواب ندهد یا پاسخ اشتباه دهد .

امتحان آیین نامه به طوری کلی شامل دو آزمون می باشد . که با نام های آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی معروف می باشند . امتحان آیین نامه مقدماتی توسط مربی آموزشگاه رانندگی از متقاضیان گرفته می شود . در حالی که آزمون آیین نامه اصلی توسط افسر راهنمایی و رانندگی اخذ می شود و شرایط قبولی و نمره مجاز برای قبولی در هر دو آزمون مانند هم می باشد .

ما در اینجا می خواهیم ۳۰ سوال از نمونه سوالات آیین نامه بسیار مهم را در قالب یک آزمون آیین نامه برای شما بیاوریم .

آزمون آیین نامه با پاسخ

۱- تابلوی زیر جز تابلوهای …… و به معنی …… می باشد ؟

آزمون آیین نامه

الف) اخباری – سبقت از کامیون ممنوع

ب) اخطاری – سبقت برای کامیون ممنوع

ج) انتظامی – سبقت برای کامیون ممنوع

د) انتظامی – سبقت برای کامیون مجاز

جواب صحیح گزینه ج


۲- در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …… و تابلو مستطیل قائم معمولا برای …… و ….. استفاده می شود ؟

الف) قرمز – راهنمای خدمات – علائم راهنما

ب) قرمز – مناطق اداری و آموزشی – علائم دستوری

ج) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم هشدار

د) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم دستوری و خدمات

جواب صحیح گزینه د


۳- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

الف) سرعت بیش از۳۰ کیلومتر در ساعت ممنوع

ب) پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت

ج) حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت

د) هیچکدام

جواب صحیح گزینه ب


۴- برای تنظیم صندلی کدام یک از شرایط ذیل باید مهیا گردد ؟

الف) میدان دید طبیعی شما تامین گردد

ب) تسلط کامل به فرمان ، گاز ، کلاچ و ترمز

ج) احساس راحتی و تسلط بر اتومبیل

د) همه موارد

جواب صحیح گزینه د


۵- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر به چه معناست ؟

امتحان آیین نامه

الف) راه یک طرفه

ب) فقط عبور به راست مجاز

ج) خیابان یک طرفه

د) فقط عبور مستقیم مجاز است

جواب صحیح گزینه ج


۶- تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست ؟

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

ب) جاده های اولیه یا مسیر قبلی

ج) مسیر بزرگراه ها

د) مسیر فرعی و غیر اصلی

جواب صحیح گزینه الف


۷- در کدام یک از موارد زیر نباید دنده عقب گرفت ؟

الف) برای مسافت های طولانی

ب) دنده عقب به خیابان های فرعی

ج) برای مسافت هایی که نمی شود پیاده طی کرد

د) دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری

جواب صحیح گزینه الف


۸- چرا سبقت گرفتن از کامیون طویل خطرناک تر از سبقت گرفتن از یک اتومبیل معمولی است ؟

الف) کامیون ها ممکن است کنار کشیده و متوقف شوند

ب) ترمز های کامیون ها به خوبی اتومبیل های دیگر نیست

ج) کامیون ها با سرعت کم تری نسبت به وسایل دیگر از تپه ها بالا می روند

د) سبقت گرفتن از کامیون ها زمان و مسافت بیشتری را صرف می کند

جواب صحیح گزینه د


۹- کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود ؟

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شود

ب) کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل بیشتر می شود

ج) پیچیدن به طرفین سخت تر می شود

د) تاثیری ندارد

جواب صحیح گزینه الف


ادامه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی


۱۰- به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام دهید ؟

الف) از نور پایین استفاده کنید

ب) از چراغ های بغل اتومبیل استفاده کنید

ج) از نور بالا استفاده کنید

د) چراغ های راهنما را روشن کنید

جواب صحیح گزینه الف


۱۱- بر روی جاده خیس ترمز می کنید وسیله شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که باید انجام دهید چیست ؟

الف) به سرعت ترمز دستی را بکشید

ب) ترمز را کاملا آزاد کنید

ج) با شدت بیشتری ترمز را فشار دهید

د) پای خود را بر روی کلاچ بگذارید

جواب صحیح گزینه ب


۱۲- در مواقع طوفانی در کدام یک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟

الف) هنگام عبور از کنار دوچرخه سواران و موتور سیکلت سواران

ب) به هنگام سبقت

ج) به هنگام استفاده از ترمز ها

د) به هنگام گردش

جواب صحیح گزینه الف


۱۳- اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمایید ؟

الف) بازدید چراغ ها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها

ب) اطمینان از سالم بودن بخاری

ج) کنترل و بازدید باتری

د) اطمینان از اینکه تابلوی احتیاط همراه دارید

جواب صحیح گزینه الف


۱۴- تابلو زیر چه خطری را هشدار می دهد ؟

آزمون آیین نامه

الف) پارک

ب) عبور اطفال

ج) پلیس مدرسه

د) عابر در حال عبور

جواب صحیح گزینه ب


۱۵- در حین رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدام یک از اقدامات زیر را می بایست انجام داد ؟

الف) بلافاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت می کنیم

ب) بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت ماشین را به سمت راست هدایت می کنیم

ج) ترمز ناگهانی نگرفته و با احتیاط گردش کرده و از جاده خارج می شویم

د) در همان باند با احتیاط کامل توقف می کنیم

جواب صحیح گزینه ج


۱۶- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه

الف) نظارت با دوربین پلیس

ب) عکسبرداری ممنوع

ج) کنترل تردد

د) سینما

جواب صحیح گزینه الف


۱۷- هنگام دنده عقب گرفتن اتومبیل به علتی قادر به دیدن پشت سر خود نیستید ، چکار باید بکنید ؟

الف) شیشه را پایین آورده و پشت سر را نگاه کنید

ب) در را باز کرده و پشت سر را نگاه کنید

ج) از افرادی بخواهید که شما را کمک کنند و به شما فرمان دهند

د) به آیینه بغل نگاه کنید

جواب صحیح گزینه ج


۱۸- حواس پرتی در زمان رانندگی عمل مهمی در … است ؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ ها در جاده

ج) عدم اجری فرامین پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

جواب صحیح گزینه د


۱۹- حق تقدم عبور عبارت است از …. ؟

الف) رعایت حقوق رانندگان دیگر

ب) اولویت عبور از چراغ راهنما

ج) ترتیب عبور در چهار راه ها

د) اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای زود تر از وسایل دیگر یا پیاده ها و بالعکس

جواب صحیح گزینه د


۲۰- کم بودن باد لاستیک برکدام مورد زیر اثر می گذارد ؟

الف) تعویض دنده

ب) نیروی موتور

ج) ترمز و هدایت و کار فرمان

د) گرم شدن موتور

جواب صحیح گزینه ج


نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی


۲۱- مفهوم تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر چیست ؟

آزمون آیین نامه رانندگی با پاسخ

الف) پیچ به راست

ب) گردش به راست

ج) گردش به راست ممنوع

د) فقط عبور از راست مجاز

جواب صحیح گزینه الف


۲۲- اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟

الف) در طول روز

ب) در شرایط اضطراری

ج) زمانی که به آزمایش رانندگی رفته اید

د) هیچوقت

جواب صحیح گزینه د


۲۳- رنگ تابلوهای راهنمای مسیر بزرگراه ها چیست ؟

الف) سبز

ب) سبز و مشکی

ج) زرد

د) آبی

جواب صحیح گزینه الف


۲۴-در راه بدون جدول کناری و پارک در سربالایی …… ؟

الف) فرمان را به چپ می چرخانیم

ب) فرمان را به راست می چرخانیم

ج) فرمان را مستقیم نگه می داریم

د) گزینه الف و ج

جواب صحیح گزینه ب


۲۵- در حریم تابلوی استادن ممنوع فقط می توان … ؟

الف) مسافر پیاده و سوار کرد

ب) برای یک لحظه هم توقف نمی کنید

ج) پارک نمی توان کرد اما توقف می توان کرد

د) بستگی به موقعیت دارد

جواب صحیح گزینه ب


۲۶- چه عاملی می تواند خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کاهش دهد ؟

الف) وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

ب) کمربند

ج) صندلی مجهز به بالشتک هوا

د) ترمزهای ضد قفل

جواب صحیح گزینه الف


۲۷- رنگ تابلو ها در بزرگراه ها و آزاد راه ها به ترتیب …. و ….. می باشد ؟

الف) سبز – آبی

ب) قرمز – آبی

ج) سبز – قرمز

د) آبی – سبز

جواب صحیح گزینه الف


۲۸- حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد ؟

الف) بلامانع است

ب) نقص جزئی می باشد

ج) نقص فنی محسوب می شود

د) نقص فنی نمی باشد

جواب صحیح گزینه ج


۲۹- در آزاد راه ها،  میخ های زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود ؟

الف) در باند کاهش و افزایش سرعت

ب) بین شانه خاکی و باند اصلی

ج) بین هر دو باند مجاز

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

جواب صحیح گزینه د


۳۰- خط ممتد – دوبله - مقطع از انواع خطوط ….. هستند ؟

الف) عرضی

ب) طولی

ج) الف و ب

د) ترکیبی

جواب صحیح گزینه ب


برخی از نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، را با جواب در اینجا با هم بررسی کردیم .

در انتها به شما توصیه می کنیم اگر آزمون آیین نامه اصلی دارید با کلیک بر روی سوالات آیین نامه اصلی مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی را دانلود کنید .

اگر آزمون آیین نامه مقدماتی دارید از اینجا مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی را دانلود کنید .


منبع : سایت سوال آیین نامه

۰ ۰

رانندگی آیین نامه

,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان ,آزمون های اصلی آیین نامه ,آزمون های مقدماتی آیین نامه ,"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی"  جدید ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 + فنی,نمونه سوال آیین نامه  رایگان  آزمون آنلاین آیین نامه کاملا رایگان,نمونه سوال آیین نامه با جواب,آزمون آنلاین مقدماتی و نهایی آیین نامه,آزمون آنلاین آیین نامه رایگان,آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی  رایگان  ,آیین نامه رانندگی 96 ,آئین نامه راهنمایی و رانندگی بر روی گوشی همراه + دانلـــود,ثبت نام ,ثبت نام - سامانه آموزش آنلاین رانندگی ,سامانه آموزش آنلاین رانندگی ,آزمون آن لاین ,دانلود جدیدترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۶ با جواب,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۹۶ ,آزمون راهنمایی و رانندگی 96 جدید on the App Store ,آزمون آیین نامه رانندگی 96 ,دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگیقبولی100% اردیبهشت ۹۶ ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه همراه با پاسخ ,نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,[PDF]آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,آزمون آیین نامه رانندگی ۱ ,آزمون آیین نامه رانندگی ۱ - سوالات آیین نامه ,درایورشو سوالات و آزمون آیین نامه ,آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ,سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,آموزش آیین نامه رانندگی بصورت فشرده و سریع ,آموزشگاه رانندگی آسمان آبی ,دانلود کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 به صورت PDF,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب +سوالات فنی جدید ,  آموزش عملی آیین نامه رانندگی قسمت دوم ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی,آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی,[PDF]قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ,آیین‌نامه رانندگی ,مرکز پژوهشها ,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی 1396,آیین نامه راهنمایی و رانندگی بایگانی ,دفترچه آیین نامه رانندگی به زبان فارسی و انگلیسی – Australian ,ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی,آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 ,کارآزمون ،آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ,23م اردیبهشت ماه 1307ش . تهیه و اعلام نخستین آیین نامه راهنمایی و رانندگی,آزمون آیین نامه رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب ,نسخه رایگان سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با اپلیکیشن ,دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه و آموزش رانندگی 96 برای اندروید,آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی ,دانلود بازی آزمون آیین نامه رانندگی ,دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگی ,اولین مرتبه در آزمون آیین‌نامه رانندگی قبول شوید ,چگونه بار اول در آزمون آیین نامه قبول شویم؟ ,آزمون آیین نامه آنلاین ,آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات ,[PDF]آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ از,آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ – گروه وکلای یاسا,کوئیز آنلاین – آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی , آزمون آنلاین نظام ,امتحان آیین نامه راهنمایی رانندگیطنز ,رانندگی  مرکز اطلاع رسانی  آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی,معرفی برنامه راهنمایی و رانندگی  مرجع کامل سوالات آیین نامه ,آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ,نرم افزار آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی • دانلود رایگان ,الحاق یک تبصره به ماده 16 آیین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,آزمون آیین‌نامه رانندگی کنکوری می‌شود ,کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی  به سبک درایورشو ,کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود برنامه آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,آئین  نامه راهنمایی و رانندگی – مصوب 1384,دانلود کتاب آیین نامه رانندگی با فرمت PDF,نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود آیین نامه رانندگی 96 اپلیکیشن برای اندروید ,خلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی  بسیار مفید  ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود کتاب آیین نامه رانندگی,[سایت حقوق] آئین نامه جدید راهنمائی و رانندگی بخش سوم و آخر,برنامه آزمون آیین‌نامه رانندگی ,AppReview.ir ,دانلود آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,کتاب آیین نامه رانندگی ,خلاصه آیین نامه رانندگی جهت مرور سریع ,دنیای قائم خدادوست ,مهاجرسرا ,بازار فایل آیین نامه راهنمایی رانندگی,راننده شو آزمون آیین نامه رانندگی ,راننده شو آزمون آیین نامه رانندگی - دانلود ,برای دسترسی به آیین نامه راهنمایی و ,اپلیکیشن راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,Aeen Amooz 1.1.6 دانلود نرم افزار آیین آموز قبولی در آزمون رانندگی ,تست آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 ,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان,دی لایت ,ایرنا ,دانلود برنامه آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای اندروید ,آیین نامه اجرایی بند د ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ,دانلود رایگان سوالات و پاسخ های آئین نامه رانندگی  داک کده ,دانلود رایگان سوالات و پاسخ های آئین نامه رانندگی

۰ ۰
نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی || نمونه سوالات بیسوادی || نمونه سوالات اصلی آیین نامه
کسب درامد فروتل
طراح قالب : عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان - سوالات آیین نامه - درج آگهی
,آزمون های اصلی آیین نامه ,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 + فنی,ازمون ایین نامه اصلی سال 96 با جواب سوال آیین نامه ,ازمون ایین نامه اصلی سال 96 با جواب ,دانلود جدیدترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۶ با جواب,"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" جدید تست رايگان ,"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" جدید ,نمونه سوال آیین نامه رایگان نمونه سوال فنی آیین ,نمونه سوال آیین نامه رایگان آزمون آنلاین آیین نامه کاملا رایگان,نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب ,نمونه سوال آیین نامه با جواب ,بهترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با تضمین قبولی قطعی,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۹۶ ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96 ,دی لایت ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی 1396,دانلود سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی به همراه سوالات آزمون ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ,فروش فایل clocktypistنمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و ,آزمون آنلاین آیین نامه ,درایورشو سوالات و آزمون آیین نامه ,آزمون‌ آیین نامه و آموزش رانندگی 96 ,آزمون‌ آیین نامه و آموزش رانندگی 96 - دانلود ,کوئیز آنلاین – آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی , آزمون آنلاین نظام ,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان,الف ,دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگیقبولی100% Azmon Aeenname ,آزمون آیین نامه ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب آموزش آنلاین ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96+سوالات فنی,خرید آنلاین ,خرید آنلاین - سامانه آموزش آنلاین رانندگی ,دانلود پروژه و مقالات آماده,دانلود نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي 95 با جواب,سوالات آیین نامه رانندگی۹۶ ,نمونه سوال آیین نامه,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت,نمونه سوال ,جدیدترین نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی ورانندگی سال96,دانلود كليه نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي 96,بسته سوالات آیین نامه 96 آزمون اصلی + قبولی تضمینی,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب +سوالات فنی جدید ,نرم افزار جامع آموزش و آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی تصدیق,100 آزمون رانندگیتستی ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود رایگان سوالات و پاسخ هاي آئين نامه رانندگي داک کده ,دانلود رایگان سوالات و پاسخ هاي آئين نامه رانندگي ,دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آیین نامه 96,نمونه سوالات آزمون فنی آیین ,360 سوال آزمون اصلي آيين نامه رنندگي و اخذ گواهينامه ,آزمون راهنمايي و رانندگي 96 جديد on the App Store ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,سوالات جدید ایین نامه ,دانلود 804 نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نواي زندگي ,سوالات رايگان ازمون آيين نامه اصلي 95,دانلود مجموعه تست و نمونه سوالات آزمون آيين نامه رانندگي ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 ,دانلود رایگان کتابچه نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و ,نمونه سوال آیین نامه اصلی گواهینامه راهنمایی رانندگی ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,کاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگيفروشگاه 98 ,بسته ی طلایی نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96,660 سوال تستي آزمون اصلي آيين نامه رانندگي+دانلود ,آیین نامه رانندگی ,امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,سوالات آیین نامه – آزمون برای رانندگی,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی جدید و کامل ,آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان ,اولین مرتبه در آزمون آیین‌نامه رانندگی قبول شوید ,نمونه سوالات آئین نامه آزمون راهنمایی رانندگی رایگان,سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 ,آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلودجدیدترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی سال1396,مجتمع آموزش رانندگی فراپیک ,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی 1395 ,آموزشگاه رانندگی آسمان آبی ,سوالات کمک های اولیه آیین نامه راهنمایی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 95,رانندگي در شب ,نمونه سوالات با جواب برای امتحان آیین نامه رانندگی ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,کاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي موجود در ,[PDF]PDF نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,کانال تلگرام آموزش رایگان آیین نامه رانندگی و آشنایی با نمونه سوالات ,گزینه ها جدیدترین آزمون آنلاین استخدامی مدارس دانشگاهی کنکور و ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96دنیای فایل های دانلودی,دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,مهاجرسرا ,دانلود رایگان نمونه سوالات جدید آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95 - عروسانه ,[PDF]دفترچه راهنمای رانندگی ,کنکور,دانشگاه ارومیه Home,وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی,دانلود جزوه نمونه سوالات میانترم درس معادلات دیفرانسیل ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب 96 ,نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی جدید سال 96 ,استخدام قوه قضاییه در سال 96 آمادگی برای آزمون ,اسکودا ,فرصت مطالعاتی صنعتی به اساتید دانشگاهی اختصاص یافت ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 + فنی,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه همراه با پاسخ ,دانلود جدیدترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۶ با جواب,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 ,نمونه سوال آیین نامه با جواب ,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب +سوالات فنی جدید ,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان ,نمونه سوال آیین نامه رایگان آزمون آنلاین آیین نامه کاملا رایگان,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۹۶ ,"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" جدید تست رايگان ,"آزمون" آنلاین آیین نامه راهنمایی و "رانندگی" جدید ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت,نمونه سوال ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ,نمونه سوالات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ,آپارات ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96+سوالات فنی,سوالات کامل آیین نامه رانندگی 95 سوالات رایگان آیین نامه راهنمایی و ,دانلود نمونه سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي 95 با جواب,دانلود برنامه آزمون آیین نامه رانندگیقبولی100% Azmon Aeenname ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ,دانلود كليه نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي 96,​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی 1396,دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب ,سوالات آیین نامه رانندگی سال 1396 – دانلود رایگان,آپ فارسی appfarsi دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آیین نامه 96,نمونه سوالات آزمون فنی آیین ,نواي زندگي ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 1396 ,آزمون آیین نامه اصلی و فنی 96 ,آزمون آیین نامه اصلی و فنی 96 - دانلود ,آزمون آیین نامه رانندگیقبولی ۱۰۰٪ ,آزمون آیین نامه رانندگیقبولی ۱۰۰٪ - دانلود ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بی سوادی,کوئیز آنلاین – آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی , آزمون آنلاین نظام ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود پروژه و مقالات آماده,خرید آنلاین ,خرید آنلاین - سامانه آموزش آنلاین رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی,آزمون راهنمايي و رانندگي 96 جديد on the App Store ,ayinnameh ,جدیدترین نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی ورانندگی سال96,دانلود بسته آموزشي و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگیكد ,دانلود سوالات پرتکرار آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی به طور رایگان ,آزمون آیین نامه ,دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,سوالات بخش فنی کتاب جدید ایین نامه راهنمایی رانندگی 95 +دانلود ,دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی 1395 ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96دنیای فایل های دانلودی,دانلود کلیپ جدید نمونه سوالات رایگان آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96,نرم افزار آزمون آيين نامه راهنمايی و رانندگی ,دی لایت ,100 آزمون رانندگیتستی ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی آزمون ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوال آیین نامه اصلی گواهینامه راهنمایی رانندگی ,دانلود 804 نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی,دانلود مجموعه تست و نمونه سوالات آزمون آيين نامه رانندگي ,نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,آزمون آنلاین آیین نامه ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 96,کانال تلگرام آموزش و دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه ی راهنمایی و ,سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود رایگان کتابچه نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و ,دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی جدید و کامل ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی - . فروشگاه آوا گرمی.,آموزشگاه رانندگی کوثر کویر کرمان ,نرم افزار جامع آموزش و آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی تصدیق,لبخند بزن ,آئین نامه راهنمایی و رانندگی بر روی گوشی همراه + دانلـــود,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه سال 95,آیین نامه رانندگی ,مهاجرسرا ,[PDF]PDF نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی 95 ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۹۵ ,نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,الف ,دانلود رایگان نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی ,درایورشو سوالات و آزمون آیین نامه ,سوالات رايگان ازمون آيين نامه اصلي 95,نمونه سوالات آيین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب ,دانلود 300 نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان ,360 سوال آزمون اصلي آيين نامه رنندگي و اخذ گواهينامه ,دانلود نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی,درس کده ,نمونه سوالات با جواب برای امتحان آیین نامه رانندگی ,کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی و داخل شهری + ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بیسوادی ,نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 97 ,کانال تلگرام آموزش رایگان آیین نامه رانندگی و آشنایی با نمونه سوالات ,[PDF]دفترچه راهنمای رانندگی ,دانلود رایگان نمونه سوالات جدید آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96 ,